Dřevo na topení

Samovýroba

Samovýrobou dříví v městských lesích se rozumí taková forma realizace výroby a prodeje dříví, kdy kupující si svépomocí zpracovává vyznačené dříví, případně je rozsah definovaný plochou. Tato forma prodeje je možná pouze na základě smluvených podmínek mezi samovýrobcem a MLVM.

V rámci samovýroby lze zadávat:

dřevní odpad charakteru palivového dříví – dočišťování ploch po těžbě, těžební zbytky, štěpiny, úklid klestu, hmota z provedených prořezávek, nehroubí.

Dostupnost a cena na dotaz.

Kontakty:

Ing. Daniel Janík – lesník, lesní úsek Knířov
tel.: 603 499 076

Zdeněk Vrátil – lesník, lesní úsek Rzy
tel.: 603 499 091

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto