Základní strategické cíle:

  1. obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů
  2. uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření, využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, biodiverzita, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny
  3. zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje ve prospěch příštích generací

Dlouhodobé hospodářské cíle:

  1. adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu
  2. zajištění ekonomické vyrovnanosti a udržitelnosti těžeb
  3. zkvalitňování mimoprodukčních funkce lesa, především funkce rekreační, vodohospodářské a půdoochranné
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto