Naši činnost přizpůsobujeme přirozenému koloběhu přírody

Vítejte na stránkách společnosti Městské lesy Vysoké Mýto

Desatero návštěvníka lesa - Znáte pravidla?

Přistupujeme k lesu s respektem a práci v něm přizpůsobujeme přirozenému koloběhu přírody. I v hospodářských lesích proto používáme jemnější způsoby hospodaření, abychom co nejméně narušili přirozenou rovnováhu zdejších porostů. Při obnově lesa spolupracujeme se silami přírody.

Vybíráme osiva a sazenice zejména původních druhů dřevin, dřevinnou skladbu volíme vhodnou pro stanoviště. Podporujeme přirozenou obnovu lesa.

Zakládáme a výchovnými zásahy podporujeme smíšenou dřevinnou skladbu lesa.

Vyvěšováním a údržbou ptačích budek umožňujeme hnízdění a rozmnožování ptactva, tedy přirozených nepřátel škodlivého listožravého, podkorního i dřevokazného hmyzu. Naším cílem je diverzita rostlin i živočichů. Jsme držiteli certifikátu PEFC, který je potvrzením našeho způsobu hospodaření v lese trvale udržitelným způsobem.

Les plní produkční i mimoprodukční funkce, které jsou prospěšné celé společnosti. Dřevo je vynikající obnovitelný zdroj energie. Les utváří krajinu a zadržuje vodu v ní. Přijďte se podívat k nám do lesa. Budeme se těšit na návštěvu každého, kdo ví, jak se v lese chovat! Jako na návštěvě...

Činnosti,
které provádíme

Hospodaříme jako obchodní společnost (spol. s r. o.) vlastněná městem Vysoké Mýto, staráme se o tyto lesy už od roku 1992

Spravujeme lesní majetky také soukromým vlastníkům a obcím

Provádíme veškeré služby vyplývající z péče o les a služby podobně zaměřené mimo les

Prodáváme dřevo

Aktuality

Bouřka 11. 7. 2024

Bouřka 11. 7. 2024

Vážení návštěvníci lesa, ve čtvrtek 11. července 2024 se v Pardubickém kraji prohnala silná bouřka doprovázená krupobitím, která zasáhla mimo jiné i lesy v majetku města Vysokého Mýta, které má ve správě společnost Městské lesy Vysoké Mýto. V souvislosti s tímto…
Pořízení lesnické techniky a výstavba sněžné jámy

Pořízení lesnické techniky a výstavba sněžné jámy

Městské lesy Vysoké Mýto pořídily novou techniku pro obhospodařování lesního majetku a postavily sněžnou jámu pro uskladnění sadebního materiálu lesních dřevin. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií.
Francouzští studenti v lesní školce Rzy

Francouzští studenti v lesní školce Rzy

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se na lesním úseku Rzy uskutečnila exkurze studentů ze zemědělského lycea v Beaune-La-Rolande (Lycée du Végétal de Beaune-La-Rolande) ve spolupráci s partnerskou Střední školou zahradnickou a technickou Litomyšl. 
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto