Naši činnost přizpůsobujeme přirozenému koloběhu přírody

Vítejte na stránkách společnosti Městské lesy Vysoké Mýto

Desatero návštěvníka lesa - Znáte pravidla?

Přistupujeme k lesu s respektem a práci v něm přizpůsobujeme přirozenému koloběhu přírody. I v hospodářských lesích proto používáme jemnější způsoby hospodaření, abychom co nejméně narušili přirozenou rovnováhu zdejších porostů. Při obnově lesa spolupracujeme se silami přírody.

Vybíráme osiva a sazenice zejména původních druhů dřevin, dřevinnou skladbu volíme vhodnou pro stanoviště. Podporujeme přirozenou obnovu lesa.

Zakládáme a výchovnými zásahy podporujeme smíšenou dřevinnou skladbu lesa.

Vyvěšováním a údržbou ptačích budek umožňujeme hnízdění a rozmnožování ptactva, tedy přirozených nepřátel škodlivého listožravého, podkorního i dřevokazného hmyzu. Naším cílem je diverzita rostlin i živočichů. Jsme držiteli certifikátu PEFC, který je potvrzením našeho způsobu hospodaření v lese trvale udržitelným způsobem.

Les plní produkční i mimoprodukční funkce, které jsou prospěšné celé společnosti. Dřevo je vynikající obnovitelný zdroj energie. Les utváří krajinu a zadržuje vodu v ní. Přijďte se podívat k nám do lesa. Budeme se těšit na návštěvu každého, kdo ví, jak se v lese chovat! Jako na návštěvě...

Činnosti,
které provádíme

Hospodaříme jako obchodní společnost (spol. s r. o.) vlastněná městem Vysoké Mýto, staráme se o tyto lesy už od roku 1992

Spravujeme lesní majetky také soukromým vlastníkům a obcím

Provádíme veškeré služby vyplývající z péče o les a služby podobně zaměřené mimo les

Prodáváme dřevo

Aktuality

Mateřské školy v doprovodu lesních pedagogů

Mateřské školy v doprovodu lesních pedagogů

V pondělí 3. 6. 2024 se v příměstském lese Na Vinicích uskutečnila další z řady akcí věnovaných lesní pedagogice v režii Městských lesů Vysoké Mýto. Tentokrát se zúčastnily mateřské školy Pod Smrkem z Vysokého Mýta a z Hrušové o celkovém počtu 55 ks zvídavých dětí a…
Den Země ve Vysokém Mýtě

Den Země ve Vysokém Mýtě

Letošní ročník tradičního Dne Země, který na náměstí uspořádalo 26. dubna město Vysoké Mýto a Technické služby nesl podtitul „Komu se nelení, tomu se zelení“. 
Dobrovolnická aktivita Bohemia Rings s.r.o. v městském lese

Dobrovolnická aktivita Bohemia Rings s.r.o. v městském lese

Společnost Bohemia Rings v souladu se svou firemní politikou ke zlepšování prostředí kolem nás a pomoci okolním obcím nebo organizacím uskutečňuje 2 x ročně akce v rámci dobrovolnických aktivit. 
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto