Město Vysoké Mýto je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti, kterého zastupuje Rada města v působnosti Valné hromady. Společnost dozoruje tříčlenná Dozorčí rada.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. mají jednostupňové řízení. Organizaci řídí jednatel, který zároveň vykonává funkci odborného lesního hospodáře.

Odborný lesní hospodář je garantem odborných licencí, které umožňují společnosti provádět samostatně veškeré lesnické činnosti (licence odborného lesního hospodáře a licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin).

Mzdové a účetní agendy vede ekonom, který dále zajišťuje vnitřní chod společnosti.

Celá oblast městských lesů je rozdělena na 2 lesnické úseky, které spravují lesníci s lesnickým vzděláním. Ti zajišťují provádění všech prací jak v lesích města, tak i služby pro jiné subjekty. 

Obsazení jednotlivých funkcí v uplynulých letech:

jednatel a odborný lesní hospodář

Ing. Miroslav Krčil      1. 1. 2022 - dosud
Bohumír Machata      1. 1. 1992 - 31. 12. 2021

ekonom

Martin Janecký          1. 1. 1995 - dosud 

lesník - lesnický úsek Knířov

Ing. Daniel Janík        1. 1. 2022 - dosud
Ing. Miroslav Krčil      1. 11. 2019 - 31. 12. 2021
Marek Vomočil           1. 1. 1997 - 31. 10. 2019

lesník - lesnický úsek Rzy

Zdeněk Vrátil              1. 12. 1995 - dosud

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto