Příměstský les Na Vinicích u rybníka Chobot je od roku 2021 rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje na základě žádosti vlastníka lesa zařazen do kategorie lesů zvláštního určení, subkategorie lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Příměstský les o rozloze 156 ha tak poskytuje dostatečný prostor pro volnočasové aktivity nejen občanům města Vysoké Mýto. 

Součástí lesa Na Vinicích jsou již od roku 2017 cyklotraily. Jsou to šikovné traily na kterých najdete klopenky, pár skoček, krátký výšlap a klikatou projížďku lesem. Jsou zde trasy dvou náročností, vhodné spíše pro začátečníky. Traily Na Vinicích rozhodně stojí za návštěvu! 

Vzhledem ke zvýšenému pohybu spoluobčanů zde soustavně provádíme nahodilou těžbu (těžbu suchých a chřadnoucích stromů) s využitím všech dostupných těžebních kapacit. Po suché periodě v letech 2015-2019 v ČR odumřely desítky milionů m3 stromů a další desítky milionů m3 stromů jsou poškozeny. Chřadnutí a labilita dřevin, trvá dodnes. Za současného stavu v podstatě nelze dosáhnout okamžiku, kdy budou zpracovány úplně všechny poškozené tj. potenciálně nebezpečné stromy a přitom zachovat les jako takový. V příměstském lese tedy dbáme zvýšené obezřetnosti a provádíme důkladnější kontrolu stavu porostů. Zjišťujeme stav stromů a přijímáme opatření, která odstraňují nebo alespoň omezují riziko pádu stromu na cyklotrasu nebo lesní cestu, čímž plníme svoji prevenční povinnost.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto