Jako správci lesního majetku města Vysoké Mýto působíme již od roku 1992. Takže přes třicet let soustavné práce, která navazuje na práci našich předchůdců. Nadarmo se totiž neříká, že les má každý lesník od svého předchůdce pouze "vypůjčený" a jeho hlavním úkolem je předat ho v lepším stavu, než ho přebíral. Okolnosti jsou však někdy proti, a tak máme za sebou na majetku větrné polomy i historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitu v dějinách ČR.

Nejedná se o první ani poslední kalamitu v našich lesích. Je pro nás výzvou překonat stávající nepříznivou situaci a vyvíjíme maximální úsilí, abychom lesy předali našim potomkům v přijatelném stavu.

  • Jsme držiteli certifikátu PEFC osvědčující způsob hospodaření v lesích trvale udržitelným způsobem.
  • Hospodaříme jako obchodní společnost (spol. s r. o.) ve vlastnictví města Vysoké Mýto.
  • Spravujeme ale lesní majetky také soukromým vlastníkům a obcím, které potřebují lesního odborného hospodáře, jenž musí ze zákona dohlížet na každý lesní majetek a mít pro to odpovídající kvalifikaci.
  • Provádíme veškeré práce vyplývající z péče o les a služby podobně zaměřené mimo les. Co si pod tím představit?

Město Vysoké Mýto od svého založení vlastnilo i lesy, ale v průběhu historie o ně několikrát přišlo, aby je pak po čase získalo zpět. Zatím naposledy se tak stalo v minulém století, kdy byly v padesátých letech lesy zabaveny a na začátku devadesátých let (1991) zase vráceny.

Z původně vrácených 975 ha se výměra městských lesů postupně zvýšila na současných 1019 ha.

Hned zkraje naší působnosti před námi ležel mimo jiné velký úkol zalesnit 40 ha holin v lesích Na Drábech a v katastru obce Rzy, které tu po sobě zanechali sovětští vojáci.

Původně Správa městských lesů Vysoké Mýto sídlila v objektu společnosti Parléř v Brandlově ulici. Nyní nás (od roku 1998) najdete v areálu samostatně stojícího statku (původně lesovna z r. 1800) na adrese: Voštice 130, Litomyšlské předměstí pod názvem Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. Další kontakty zde.

V souvislosti s nákupem nové techniky a možnostmi skladování dříví jsme zahájili výrobu a prodej palivového dříví. Máme také vlastní lesní školku pro pěstování sadebního materiálu lesních sazenic. Díky tomu šetříme vlastníkovi finanční prostředky a efektivněji hospodaříme. Velmi důležitý je ale hlavně fakt, že sázíme geneticky původní dřeviny. Optimální druhová skladba lesa je úkol, který řešíme již více než tři desítky let. Máme štěstí, že i naši předchůdci zakládali druhově smíšené porosty, a tak můžeme z velké míry využívat přirozené obnovy lesa a také šetrných přístupů, jako je uplatňování výběrných principů hospodaření. Kromě tradičních způsobů těžby a přibližování dříví používáme i špičkové harvestorové technologie.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto